Allmän info


Nedanstående försäljnings- och leveransvillkor tillämpas om inget annat är avtalat i samband med köp av produkter under namnet Varukorgen samt Ledons övriga sortiment inom SKL Kommentus Park- och lekplatsutrustning 2017.

Beställning

Beställning kan enklast göras genom via mail ställd till info@ledon.se. Varor kan även beställas genom funktionen ”Prisförfråga” där man anger att man vill beställa dessa varor, eller genom telefonisk kontakt. Om beställningen grundas på en offert, skall offertnummer anges vid beställningen.

Vid beställningen skall följande anges:

  • Köparens fullständiga kontaktuppgifter.
  • Köparens fullständiga faktureringsuppgifter och eventuellt ref/inköpsnummer.
  • Köparens fullständiga och korrekta leveransadress, med kontakt för eventuell avisering samt märkning.
  • Orderbekräftelsé skickas så snart leveranstiden från lagret är bekräftad.

Offert

Offert lämnas genom vid förfråga via mail, eller via funktionen ”Prisförfråga” på vår hemsida. Alla offerter är, om inget annat avtalas, vanligtvis giltiga i 30 dagar.

Priser

Alla priser är angivna i svenska kronor, inklusive frakt men exklusive moms & montering. Betalningavillkor är trettio (30) dagar från fakturadatumet..

Leveranstider

Ledon A/S strävar efter att leverera så snabbt som möjligt. Vi erbjuder leveranstider på 5-7 veckor.

Leveranser

Leveranser hanteras av våra fraktpartners DSV med flera. Samtliga leveranser sker levererat olossat köparen, vilket betyder att köparen ansvarar för lossning av gods.I orderbekräftelsen anges en beräknad leveransvecka. Denna baseras på information om när produkten lämnar lagret, samt vad leveranstiden normalt är.

Transportskadat gods

Det åligger mottagaren att kontrollera att embalage är helt och oöppnat samt att antalet kollin överensstämmer med vad som anges på fraktsedeln. Alla avvikelser måste noteras på chaufförens fraktsedel och omgående anmälas till Ledon A/S tillsammans med bilder på det skadade godset. Senare anmälan godkänns ej av transportföretaget och då får mottagaren själv stå för eventuella kostnader.

Reklamationer

Eventuella reklamationer skall ske inom åtta dagar efter mottagandet. För att reklamationer skall kunna behandlas skall ordernummer anges och bilder bifogas Retur av varor, som reklamerats av mottagaren, får endast ske efter föregående avtal.

Garanti och reklamation

Om en produkt visar sig vara felaktig eller ej fungerande inom dess garantitid kommer Readymade, efter eget val, att skicka de delar som behövs för att tillrättalägga felet alternativt kommer ersättningsprodukt att skickas. Denna hantering sker under förutsättning att villkoren för garantier är uppfyllda.Readymade AB täcker inte eventuella arbets- eller materialkostnader som kan komma i samband med utbytet av de felaktiga delarna.Information om eventuella garantitider och gällande villkor finns att läsa på hemsidan.

Force Majeure

I händelse av krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som Ledon A/S inte råder över och som förhindrar Ledon A/S att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar Ledon A/S från fullgörelse av dess skyldigheter. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under tillfredsställande förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

Information

Ledon A/S tar förbehåll för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. Allt förekommande bildmaterial på våra sidor skall ses som illustrationer. Ledon A/S kan inte heller garantera att produktbilder återger varans exakta utseende vid leverans.

Har du frågor?

Har du frågor om produkter, priser eller sortiment ser vi fram emot att bli kontaktade av dig.

Kontakta oss: +46 101 992 502 eller info@ledon.se

Nattergalvej, Randers, Danmark

Adress: Nattergalvej 4, DK-8900 Randers Byggeår:2020