Dataskydd och integritetspolicy

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att kunna driva vår affärsverksamhet, leverera och utveckla kvaliteten på våra produkter och göra din upplevelse bättre när du handlar med oss eller besöker vår hemsida.

Användning av personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in använder vi till följande:

 • Behandling av ditt köp och leverans av dina varor eller tjänster.
 • Ge dig rätt service och rådgivning.
 • Sändning av marknadsföring, nyhetsbrev eller kataloger, om vi har fått samtycke till detta.
 • Uppfylla gällande lagstiftning.

Dataansvarig

Den juridiska enheten som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

LEDON A/S
CVR 16 700 800
Vestergade 25
DK-6510 Gram
Danmark
Tlf.: +45 7482 6565
E-post: info@ledon.dk

Vilken information samlar vi in

De personuppgifter som samlas in av oss kan innehålla namn, e-postadress, telefonnummer och liknande identifikationsinformation, samt information om din IP-adress.

När samlar vi in personuppgifter

Personuppgifter om dig kommer att samlas in i ett eller flera av följande tillfällen:

 • När du besöker och navigerar på vår hemsida
 • När du ber och prisförslag och offerter på produkter
 • När du beställer kataloger
 • När du prenumererar på LEDON:s nyhetsbrev
 • När du skickar en förfråga med hjälp av ett kontaktformulär
 • Når du bokar ett möte med någon av våra kontaktpersoner/säljare

Lagring av personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in i samband med kund- och/eller samarbetsförhållanden, kommer att lagras fysiskt och/eller elektroniskt.

Dina personuppgifter kommer att lagras säkert och förtroligt. Det är bara personer med ett sakligt behov som har lovlig tillgång till dina personuppgifter.

Vid upphörande av kund- eller samarbetsförhållandet, tar vi ställning till i vilken omfattning dina personuppgifter skall raderas. Som utgångspunkt kommer dina personuppgifter att lagras i 5 år efter kund- eller samarbetsförhållandets upphörande, och kommer härefter att raderas utan onödigt uppehåll vid årets utgång. Om lagstiftningen undantagsvis ger anledning till en längre lagring, kan detta då äga rum.

Ditt samtycke

Vid behov kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter, om inte gällande lagstiftning tillåter oss att kontakta dig utan föregående samtycke.

Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att skicka din hänvändelse till oss per post till adressen LEDON A/S, Vestergade 25, DK-6510 Gram, Danmark. Du kan även skicka ett e-postbrev till oss på: info@ledon.dk

Dina personuppgifter och tredje part

Vi lämnar aldrig ut eller offentliggör dina personuppgifter till tredje part om du inte har lämnat ditt samtycke till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag, så som fraktbolag och företag som bistår oss med servicetjänster m.m. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi speciella avtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Likaledes lämnar vi dina personuppgifter till relevanta offentliga myndigheter i den omfattning som vi är förpliktade.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter:

 • Du har när som helst rätt att be om insikt, korrigering eller radering av dina personuppgifter.
 • Du har också rätt till att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter samt begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande kommer inte att ha någon betydelse för lagligheten av behandlingen gjord före ditt återkallande av samtycket.
 • Du har rätt att få de personuppgifter som du själv har lämnat, i ett strukturerat, vanligt använt samt maskinläsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan när som helst lämna in klagomål över behandlingen av dina personuppgifter till en dataskyddsmyndighed, t.ex. Datatilsynet i Köpenhamn.

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation måste vi informera dig om att vi använder cookies på vår hemsida. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Dessa cookies gör det möjligt att samla in information om vilka sidor du besöker samt vilka funktioner du använder.

Den insamlade informationen använder vi sedan för att förbättra webbplatsens funktionalitet för dig som användare.

Klagomål

Du har möjlighet att lämna in klagomål över vår behandling av dina personuppgifter. Klagomål skall vid sådana fall lämnas till:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 Köpenhamn K

Senast uppdaterad: 28.01.2019

Har du frågor?

Har du frågor om produkter, priser eller sortiment ser vi fram emot att bli kontaktade av dig.

Kontakta oss: +46 101 992 502 eller info@ledon.se

Grundejerforeningen Ærtebjerggård, Odense, Danmark

Adress: Ved Vejgården 24, DK-5270 Odense N Byggeår: 2020