LEDON Explore

Vad gömmer sig runt hörnet?

Djungeln är mörk, tät och fuktig. Ingen människa har någonsin satt sin fot… eller ens sin lilltå här. Aporna skriker och svingar sig i lianerna, lejonen ryter och många andra farliga djur lurar i den täta urskogen. Utforskare måste hålla både ögonen och öronen öppna och ta varje steg med största försiktighet.

Men upptäckter upptäcker sig inte själva, och då är det bara att spänna fast tropikhjälmen och bege sig ännu längre in i vildmarken.

Läs hela historien

Läs mer under produkterna ...

Produktöversikt:

Kategori:

Åldersgrupp:

Montering:


Maks. Utrymmeskrav (Långsida x kortsida):

x (cm)

Har du frågor?

Har du frågor om produkter, priser eller sortiment ser vi fram emot att bli kontaktade av dig.

Kontakta oss: +46 101 992 502 eller info@ledon.se

Läs mer om Explore-serien i vår katalogLekvärde

Videopresentation av LEDON Castle

Lek skall tas på allvar

Av Michal Thamdrup, ledare Børnehuset Nobi i Danmark

Man tänker ofta på lekplatser som barns frirum från det ”seriösa” lärandet, som föregår i en skola eller daghem/förskola. Men leken är ett helt centralt element i barns uppväxt, där de lär sig själva känna bättre och utvecklar nya färdigheter.

Genom mitt arbete som ledare har jag fått större och större intresse av att inreda institutionens utearealer på bästa möjliga sätt. Det är nämligen viktigt att skapa utvecklings- och lärandemiljöer, som väcker fantasi och nyfikenhet hos barnen och ger dem bästa möjliga villkor för att utveckla sina färdigheter.

Läs mer ...

Att möta barn på barns nivå

Av Karen Feder, PhD studerande i barnfokuserad design av lek, Designskolan Kolding

En framgångsrik lekprodukt har alltid sitt ursprungliga språng i barns motivation, nyfikenhet, undran och passion. En barnfokuserad hållning till design av lekprodukter kan bidra till att försäkra sig om att man faktiskt designar för dem som skall skapa och uppleva leken i slutänden, nämligen barnen. Därför är det viktigt att det barnfokuserade perspektivet påbörjas innan den egentliga produktutvecklingen startar. Här handlar det inte bara om att bjuda in barn i designprocessen, utan att som vuxen bjuda in sig själv i barnens liv.

Barn är experter när det handlar om att leka och därför är det viktigt att vi erkänner detta och involverar dem i utvecklingsprocessen.

Läs mer ...