Garantier

De garantier som LEDON erbjuder täcker materialfel under den period som anges för varje enskilt material. Garantin gäller endast om produkten är korrekt installerad och underhållen enligt monteringsanvisningar och underhållsinstruktioner från LEDON.

Garantin täcker inte skador som orsakats av normalt slitage, försumlighet, felaktigt underhåll, vandalism eller missbruk. Garantin gäller inte heller om originaldelar från LEDON används tillsammans med icke-originaldelar.

Förändringar i material som bara påverkar utseendet på produkten omfattas inte av garantin, däribland färgförändringar i trä- och plastmaterial och andra naturliga förändringar i träet som orsakas av exempelvis väder och vind. Dock lämnas 5 års garanti mot materialförsämring av HDPE-plattdelar.

Produkter som ibland utsätts för klor-, sand- eller saltstänk täcks inte av LEDON-garantin mot korrosion.

För ytterligare information hänvisas till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

Garantierna från LEDON – din säkerhet för kvalitet och hållbarhet

Livstidsgaranti

 • Plattdelar av HDPE
 • Stålstolpar och överliggare
 • Golv, väggar och ramar i stål
 • Övriga galvaniserade bärande delar
 • Komponenter i rostfritt stål

10 års garanti

 • Andra galvaniserade beslag
 • Metalldelar i träningsutrustning
 • Komponenter i formgjuten PE och PA6
 • Cederträ och Robinia
 • Lärkträ utan markkontakt

5 års garanti

 • Lackade metalldelar
 • Fjädrar
 • Rep
 • Rotationsgjutet PE-tunnelrör

2 års garanti

 • Rörliga metall- och plastdelar
 • Solsegel

Har du frågor?

Har du frågor om produkter, priser eller sortiment ser vi fram emot att bli kontaktade av dig.

Kontakta oss: +46 101 992 502 eller info@ledon.se

Trygfondens familiehus, Aarhus, Danmark

Adress: Kirstinesmindevej 8, DK-8200 Aarhus N Byggeår: 2020