Lek skall tas på allvar

Av Michal Thamdrup, Ledare för Børnehuset Nobi i Danmark

Man tänker ofta på lekplatser som barns frirum från det ”seriösa” lärandet, som föregår i en skola eller daghem/förskola. Men leken är ett helt centralt element i barns uppväxt, där de lär sig själva känna bättre och utvecklar nya färdigheter.

Genom mitt arbete som ledare har jag fått större och större intresse av att inreda institutionens utearealer på bästa möjliga sätt. Det är nämligen viktigt att skapa utvecklings- och lärandemiljöer, som väcker fantasi och nyfikenhet hos barnen och ger dem bästa möjliga villkor för att utveckla sina färdigheter.

Lek är ingen lek

Lek låter ”lätt”, men skall tas på största allvar. Lek är den mest grundläggande aktiviteten i barns liv och motorn i deras lärande. Genom lekar utvecklar barn deras motoriska, fysiska, kognitiva och inte minst sociala färdigheter, med andra ord räcker det egentligen inte bara med att montera gungor och sandlådor.

Lekredskap skall kunna så mycket mer än bara underhålla barnen. Om de används på rätt sätt, både när det gäller placering och sammansättning, är de ett avgörande element i barns lärandeprocesser.

Att öva sig på livet

Barn växlar inte mellan ”allvar” och ”avkoppling” på samma sätt som vi vuxna gör. De är hela tiden i gång med något som utmanar och utvecklar dem, även när de leker. Det sker omedvetet, för barn söker sig endast till det roliga, spännande och meningsfulla – här skall vi som yrkesfolk guida och stötta dem. Med hjälp från uteareal och dess inredning skapar och ger vi barnen fantastiska villkor för utveckling och lärande.

Mycket mer än ett frirum

På lekplatsen är initiativet överlämnat till barnen. När de ser spännande lekredskap, skapar de parallella lekar, rollekar och komplexa världar med uteredskap i centrum. Genom leken uppstår demokratiska lärandeprocesser, där barn lär sig att diskutera och förhandla med varandra. Viktiga element, som skall användas resten av livet.

Leken föregår både med och utan vuxnas styrning och inblandning, och båda delar är mycket värdefulla. Barn tränar deras färdigheter när de leker själva,
och de blir starkare när de upplever att de mästrar olika situationer – både i relationer med andra barn, men också i fysiska utmaningar, som en lekplats skall innehålla.

Plats för både små och stora

Helt konkret skall en bra lekplats erbjuda lekmöjligheter och utmaningar för både små och stora barn. Den tvååriga flickan vill gärna använda timmar i sandlådan med att skyffla sand och samla småstenar i högar, medan den femårige pojken skall ha möjlighet att gå armgång från det ena tornet till det andra.

Samtidigt händer mycket bland åldersgrupperna, för de små är nyfikna och vill gärna lära av de stora barnen. Därför skall lekredskapen också ge möjligheter för gemensamma lekar.

Gemensamt för alla barn är att de älskar att röra sig. Därför skall det finnas klätter- och gripmöjligheter, där barn kan hänga i sina armar och känna av hela kroppsvikten, rutschkanor, fjäderdjur och fjädergungor, grottor att gömma sig i, broar och mycket annat som kan inspirera barn till utveckling och rörelse.

Klokare på kroppen

Den fysiska utvecklingen är självklart en av lekplatsens största kvaliteter. När barnet kan utforska sina färdigheter i klätterställningen, i sitt eget tempo och på egna premisser, lär det sig hitta sina egna gränser och lyssna på sin egen kropp. Känna hur det pirrar i magen när det är långt ner till marken, eller när gungan gungar mycket högt.

Man faller ner när handen inte längre orkar hålla fast i repet, man slår sig kanske lite grann, och man får börja om igen. Lite klokare, men också motiverad att prova igen och kanske klättra lite högre nästa gång.

Bra lek gynnar hela dagen

Det är genom forskning bevisat, att fysisk aktivitet och motion gynnar kognitiva färdigheter. Barn blir bättre på att lära sig både på daghemmen och senare i skolan, när de har varit ute och använt sina krafter under dagens lopp.

Allt hänger ihop, och därför är en bra lekplats en central del av varje daghem/förskola och skola.

 


***
Michal Thamdrup
Ledare för Børnehuset Nobi i Danmark,
 som öppnade i oktober 2018 och bildar ramen kring 120-130 barns vardag.

Har du frågor?

Har du frågor om produkter, priser eller sortiment ser vi fram emot att bli kontaktade av dig.

Kontakta oss: +46 101 992 502 eller info@ledon.se

Trygfondens familiehus, Aarhus, Danmark

Adress: Kirstinesmindevej 8, DK-8200 Aarhus N Byggeår: 2020