Lekplatssäkerhet

På lekplatsen är inte bara de små som ska kunna känna sig trygga. Lekplatssäkerhet handlar också om att vuxna tryggt kan låta barnen leka utan att behöva oroa sig för klämda fingrar och ännu värre saker.

För att minimera risken för olyckor på lekplatsen finns i Danmark några bestämmelser som alla lekplatser måste följa.

Lekplatsutrustning för allmänt bruk ska enligt dansk lag utformas och dimensioneras på sådant sätt att personskador undviks. Till exempel ska alla lekredskap uppfylla de europeiska normerna DS/EN 1176 och DS/EN 1177. DS/EN 1176 behandlar lekredskap och är indelad i sju avsnitt som täcker allmänna krav för gungor, rutschbanor, linbanor, karuseller och fjädergungor, samt installation, underhåll, inspektion och drift.

DS/EN 1177 behandlar stötdämpande lekplatsunderlag. Om en olycka inträffar och barnet faller ska risken för att slå sig allvarligt minimeras.

Lekutrustningen från LEDON alltid designad med säkerheten i åtanke.

I själva utformningen av lekplatsen fokuseras alltid på samspelet mellan funktionalitet och säkerhet. Därför är till exempel ytorna på alla sandlådor täckta med halkfritt gummi, så att barnen inte halkar i vått väder. Samma teknologi används på alla sitsar och ståplattor, bland annat på alla fjädergungor och trappor. Våra rep är specialutvecklade och har invävda stålvajrar. På så sätt håller repet formen, och det kan inte slitas av. Dessutom skyddar stålvajrarna repen mot vandalism.

  • Alla lekredskap är godkända av TÜV Hamburg enligt EN 1176.
  • LEDON har över 40 års erfarenhet av att utveckla produkter som uppfyller alla säkerhetskrav.
  • LEDON har över 40 års erfarenhet av och fokus på lekplatssäkerhet.
  • Inga huvud- eller fingerklämfällor.
  • Inga springor, sprickor eller fogar där kläder eller jacksnören kan fastna.
  • Egna lekplatskonsulenter.

Har du frågor?

Har du frågor om produkter, priser eller sortiment ser vi fram emot att bli kontaktade av dig.

Kontakta oss: +46 101 992 502 eller info@ledon.se

Glasklar polykarbonat

Alla genomskinliga kupoler och fönster är framställda av glasklar polykarbonat. Polykarbonat är extremt slagtålig i…