LEDON A/S är ramavtalsleverantör till SKL Kommentus inköpscentral

Det nya ramavtalet under namnet Park- och lekplatsutrustning 2017 ersätter det gamla ramavtalet och omfattar park- och lekplatsutrustning avsedda för lekplatser i skolors och förskolors utemiljöer samt lekparker och andra offentliga miljöer.

Du kan tryggt handla all lekplatsutrustning hos Ledon A/S

Varför skall du välja LEDON?

En av de bästa sakerna med att vara barn är att man kan lära sig medan man leker – utan att inse det. När barn leker utvecklar de sig nämligen såväl fysiskt och mentalt som motoriskt. Motoriska utmaningar är ett viktigt element i våra lekredskap, just för att vi vet att den motoriska utvecklingen är nära kopplad till barns lust och förmåga till lärande.

Lekvärde

Lekredskap med högt lekvärde innebär att barnen utmanas i relation till ålder och mognad, och att redskapen kommer att fortsätta fånga deras intresse. Vi gör lekplatsen både inbjudande och spännande, så att barnens fantasi stimuleras och deras fysiska och mentala utveckling stärks.

Kvalitet och säkerhet

Vi värdesätter kvalitet och säkerhet mest av allt. Därför kan vi lugnt säga att alla våra produkter är underhållsfria och godkända enligt den europeiska standarden EN 1176.

Erfarenhet och kunskap

På LEDON har vi nästan 50 års erfarenhet av lekplatser och lekredskap. Vi har experter inom alla områden som är redo att hjälpa dig. Det innebär att du kan vara säker på att få den bästa lösningen när du väljer LEDON.

Vill ni ha kontakt med oss angående våra produkter eller har frågor kring avtalet – kontakta oss genom att ringa på tel. +46 101 992 502 eller maila på info@ledon.se

Läs mer under produkterna ...