Sportutrustning

Har du frågor?

Har du frågor om produkter, priser eller sortiment ser vi fram emot att bli kontaktade av dig.

Kontakta oss: +46 101 992 502 eller info@ledon.se

Symbolförklaringar

Nyhet
Se alla nya produkter...

Också för inomhusbruk
Produkten är lämplig för inomhusbruk.
Se alla liknande produkter ...

Rullstolsanpassad
Produkten kan även användas av barn i rullstol.
Se alla liknande produkter ...

Produktöversikt:

Temaserie:

Åldersgrupp:

Montering:


Maks. Utrymmeskrav (Långsida x kortsida):

x (cm)

Har du frågor?

Har du frågor om produkter, priser eller sortiment ser vi fram emot att bli kontaktade av dig.

Kontakta oss: +46 101 992 502 eller info@ledon.se