Teman

Barns fantasi ska öppnas och inspireras. Med de nya teman och temavärldarna från LEDON får berättelser och rollspel oändliga möjligheter. Teman är noga utvalda och genomtänkta, så att produkterna stärker barnens motoriska och fysiska utveckling.