Uppdrag/vision

Vår vision:

LEDON har visionen att stödja och inspirera barn i deras fysiska, kommunikativa och kognitiva utveckling.

Vårt uppdrag:

LEDON ser det som sitt uppdrag att låta våra lekredskap skapa möjlighet för lek som utvecklar barns fysiska, språkliga och sociala färdigheter i en säker miljö.

Lekvärde:

Lekredskap med högt lekvärde innebär bland annat att barnen utmanas i förhållande till ålder och mognad, samt att redskapen fortsätter att intressera barnen.

Vi tänker in lekvärde i både helheten och detaljerna, så att vår lekutrustning stimulerar barnens fantasi och främjar deras fysiska och mentala utveckling.

Inget slöseri:

Under de senaste decennierna har mängden avfall som ska brännas eller deponeras vuxit kontinuerligt. Som leverantör av lekredskap för barn känner vi ett starkt engagemang för att bromsa denna trend genom att välja material som i möjligaste mån kan återanvändas. Till exempel består en stor del av innehållet i de polyetenplattor vi använder av återvunnet material. Spån och spill från vår egen produktion ingår därför i nya plattor. Metallavfall, folie, kartong och papper samlas in och återvinns, och vår produktion är mycket nära noll procents avfall. När våra kunder – efter många års användning – kanske vill byta ut en LEDON-produkt, kan de allra flesta delar återvinnas.

Säkerhet:

På lekplatsen är inte bara de små som ska kunna känna sig trygga. Säkerhet handlar också om att vuxna tryggt kan låta barnen leka utan att behöva oroa sig för klämda fingrar och ännu värre saker. Efter 45 år med säkerheten i fokus tänker vi in säkerhet i allt vi tillverkar. Vi vet reglerna och vi använder vår erfarenhet och vårt sunda förnuft – det är barnens och din säkerhet! All lekredskap från LEDON kontrolleras och godkänns enligt normerna i den europeiska standarden EN 1176. Certifieringen utförs av TÜV. Läs mer

Material:

LEDON endast använder miljövänliga, giftfria och underhållsfria material med lång hållbarhet. Det är inte det billigaste tillverkningssättet, men vi fokuserar på kvalitet.

Produktutveckling:

Den innovativa produktutvecklingen på LEDON syftar till att skapa lekredskap som utvecklar barns fysiska, språkliga och sociala färdigheter i en säker miljö. Designmässigt ska produkterna stimulera barnens fantasi. Med vårt breda produktutbud vill vi erbjuda lekplatsutrustning som visuellt passar in i de flesta miljöer.

Arbetsmiljö:

Med en god arbetsmiljö eftersträvar LEDON att de anställda stannar i många år. Den genomsnittliga anställningstiden för vår nuvarande tekniska personal är 9 år. Den långa erfarenheten bidrar till att säkerställa en hög kvalitet från order till leverans/installation.

Energiförbrukning:

Av hänsyn till miljön arbetar LEDON ständigt med att minska energiförbrukningen. Från 2010 till 2011 har vi genom olika åtgärder minskat vår energiförbrukning med 28 %, och vi arbetar kontinuerligt med att ytterligare minska vår konsumtion.

Val av leverantörer:

För att leva upp till våra egna höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet och inte belasta miljön med onödiga transporter, har vi medvetet valt leverantörer från Danmark och resten av EU.

Har du frågor?

Har du frågor om produkter, priser eller sortiment ser vi fram emot att bli kontaktade av dig.

Kontakta oss: +46 101 992 502 eller info@ledon.se

Place du Marché Neuf, Mougins, Frankrike

Adress: Place du Marché Neuf, 06250 Mougins, Frankrike Byggeår: 2019