Utveckling genom lek

En av de bästa sakerna med att vara barn är att man kan lära sig medan man leker – utan att inse det. När barn leker, utvecklas de.

LEDON har 37 års erfarenhet av att designa lekredskap och tänka utveckling genom lek. Vi var bland de första som tog barnens lek på allvar och började utveckla lekredskap som bygger på barnens behov och som medvetet stimulerar och utmanar barnen.

Vi var till exempel bland de första som började integrera olika lekaktiviteter i ett redskap för att motivera till gemensam lek.

Lek är inte bara lek – lek är viktig för barnens utveckling. Därför är de inte bara lekredskap, utan utveckling genom lek.

Lekredskap med högt lekvärde innebär bland annat att de utmanar barnen i förhållande till deras ålder, och att redskapen fortsätter vara roliga att leka med.

Under denna rubrik kommer vi att publicera artiklar som berättar om hur barns utveckling stimuleras genom lek. Dessa artiklar publiceras i samarbete med lärare, sjukgymnaster och ledande forskare inom området.

Har du frågor?

Har du frågor om produkter, priser eller sortiment ser vi fram emot att bli kontaktade av dig.

Kontakta oss: +46 101 992 502 eller info@ledon.se

Agora, Frankrike